Våra analysprodukter & paket

Säkerhetspaket

Säkerhetspaketet omfattar kemiska och mikrobiologiska analyser för ...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Antal
Läs mer

Kemisk kontroll

Vill du kontrollera vattnet med avseende på total förekomst av kv&...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Antal
Läs mer

Kemisk syreförbrukning

Vill du kontrollera vattnet med avseende på kemiskt syreförbrukand...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Antal
Läs mer

Mikrobiologisk kontroll

Vill du kontrollera förekomsten av E. coli-bakterier i ditt vatten ä...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Antal
Läs mer

pH i avloppsvatten

Vill du kontrollera vattnet med avseende på pH, är det paketet pH ...
Exkl. frakt & provtagningsmaterial
Antal
Läs mer